polskienglish
Wiedza - Blog

Wstecz

Normy i Przepisy związane z pracą na wysokości

Normy i Przepisy związane z pracą na wysokości

 

 

ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ORAZ INDYWIDUALNY SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
Pracownicy wykonujący pracę na wysokości (czyli co najmniej 1 m od poziomu podłoża) powinni mieć zapewnione odpowiednie ochronne przed upadkami z wysokości.
Przepisy [1, 2] sta-nowią, że dla potrzeb zapobiegania wypadkom pierwszeństwo w stosowaniu powinny mieć środki ochrony zbiorowej (techniczne środki ochronne)
nad środkami ochrony indywidualnej (które są niejako ostatecznością).
Do prac na wysokości stosowane są także specjalistyczne maszyny i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracowników.
 Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. W roku 2002, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

   1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 
   2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
   
                                                                         NORMY :
 
                                                                                                       SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM - PUNKTY KOTWICZENIA
 
PN - EN 795 : 2012 typ "a"  stałe punkty asekuracyjne
PN - EN 795 : 2012 typ "b"  przenośne punkty asekuracyjne
PN - EN 795 : 2012 typ "c" stałe systemy linowe z prowadnicą giętką
PN - EN 795 : 2012 typ "d" sztywne prowadnice systemy szynowe
PN - EN 795 : 2012 typ "e" masy kotwiczące
                                                                                                   ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ( ŚOI )
EN 341 klasa C  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia do opuszczania
EN 358  Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości -- Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy
 
EN 1891  Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości
EN 352 - 3  Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
EN 373  Ocena odporności materiału na działanie rozprysków płynnego metalu
EN 367  Ochrona przed ciepłem i płomieniem
EN 366  Ochrona przed gorącem i ogniem
EN 532  Ochrona przed gorącem i płomieniem
EN 166 Ochrony oczu
EN 531  Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących
EN 471 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego
EN 812  Przemysłowe hełmy lekkie
EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne
EN 1496 Klasa B  Ratownicze urządzenia podnoszące
EN 1731  Siatkowe ochrony oczu i twarzy
PN-EN 12278 Sprzęt alpinistyczny - Bloczki linowe
PL-EN 567  Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny
EN 567 Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny
EN 566 Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny
EN 12841  Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości - Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę -
Urządzenia regulacyjne dla lin
EN 1498 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem - Pętle ratownicze
EN 354  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa
EN 361 Szelki bezpieczeństwa
PN - EN 361  Szelki bezpieczeństwa
EN 1497  Szelki ratownicze
EN 813  Uprząż biodrowa
PL-EN 353-2  Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
EN 353 - 1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
EN 360  Urządzenie samohamowne
EN 1492-1  Zawiesia tekstylne
EN 1492-2  Zawiesia tekstylne
EN 362 Łączniki
Nasi partnerzy