polskienglishrussian

Produkty

Wstecz

produkty
Barierki

Wolnostojące systemy barierek do zabezpieczania krawędzi dachów.

Barierki

Bezpieczne prace na dachu - wytyczne

 

Pracownicy wykonujący prace na dachu powinni mieć zapewnioną ochronę przed upadkiem z wysokości. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy i zapewnienia im odpowiednich środków bezpieczeństwa. Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Dobierając odpowiednie środki ochrony przed upadkiem z wysokości, środkom ochrony zbiorowej należy zawsze nadawać pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej.


System wolnostojących balustrad KEEGUARD

 

System ochrony zbiorowej KEEGUARD; zapewnia bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, którzy pracują na wysokości, gwarantując w ten sposób zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak poprawnie zainstalowanej ochrony może w razie wypadku spowodować pociągnięcie do indywidualnej odpowiedzialności.

 

Balustrada posiada poręcz na wysokości 1,1m oraz poprzeczkę w połowie jej wysokości lub może być wyposażona w inne wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie. Balustrada standardowo wyposażona jest w przyłącze do montażu bortnicy (krawężnika).

 

System KEEGUARD działa na sprawdzonej zasadzie przeciwwagi. Dzięki obciążnikom zamocowanym na ramionach odsuniętych od osi balustrady, system jest stabilny i jest w stanie przenieść siły określone w normach. Zarówno obciążniki, jak i podstawa słupka są tak wykonane, aby nie powodować uszkodzenia powierzchni dachu.


Prosty i skuteczny system zabezpieczania krawędzi dachu

 

  • Zbiorowa ochrona dla wszystkich pracujących na dachu.
  • Działa na sprawdzonej zasadzie przeciwwagi.
  • Nie narusza poszycia dachu.
  • Możliwość malowania na dowolny kolor RAL.
  • Prosta modułowa konstrukcja minimalizująca koszty i czas montażu
  • System można łatwo rozbudować, przenieść w inne miejsce lub zmienić jego uklad.

 

System KEEGUARD można stosować na większości dachów płaskich o dowolnym kształcie i spadku do 3 stopni: dachach bitumicznych, betonowych, asfaltowych oraz krytych membraną.

Standardowa wersja systemu KEEGUARD posiada złącza ocynkowane zgodnie z PN-EN ISO 1461. Dostępna jest również lżejsza wersja systemu wykonana z aluminium KEEGUARD Lite.


Spełniane normy

Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system KEEGUARD spełnia następujące polskie normy bezpieczeństwa:

 

  • PN-EN ISO 14122 część 3
  • PN-EN 13374 klasa A

 

 

Barierki
Nasi partnerzy